ศูนย์การแปลทีไอเอส, รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาญี่ปุ่น,รับแปลภาษาจีน,รับแปลภาษาเกาหลี,รับแปลภาษาสเปน,รับแปลภาษาฝรั่งเศส, รับแปลภาษาอิตาลี,รับแปลเยอรมัน,และภาษาอื่นๆ, จัดส่งล่าม, ล่ามภาษาจีน, ล่ามภาษาเกาหลี, ล่ามภาษาญี่ปุ่น, ล่ามภาษาอังกฤษ, ล่ามภาษาเยอรมัน,ล่ามภาษาสเปน,ล่ามภาษาอิตาลี,ล่ามภาษาอารบิค,ล่ามภาษามาเลย์ และล่ามภาษาอื่นๆ
   
   TIS PRINTING
  หน้าแรก
.   บริการแปลเอกสาร
.   ภาษาที่รับแปล
.   บริการล่าม
.   พิมพ์เอกสารภาษาต่าง ๆ
.   วิธีการใช้บริการ
.   เหตุผลในการเลือกใช้บริการ
.   วิธีการชำระเงิน
.   ติดต่อเรา
   
   รายชื่อลูกค้าค้างชำระค่าบริการ
.   ลูกค้าค้างชำระในประเทศ
.   ลูกค้าค้างชำระต่างประเทศ
   
 ตัวอย่างงานแปล
.   ตัวอย่างงานแปลอื่น
   
  วิธีการส่งเอกสารออนไลน์
.   วิธีการสแกนรูปเพื่อส่งเอกสาร
.   การลดขนาดไฟล์รูปภาพ
.   พื้นที่ upload ข้อมูลขนาดใหญ่
   
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
.   บทความเผยแพร่
   
 Download fonts
.   Font Chinese
.   Font Japanese
.   Font Korean
.   Font Arabic
.   Font Lao, Burmese, Khmer
   
 เว็บเพื่อนบ้าน
. แลกเปลี่ยนแบนเนอร์
. แลกเปลี่ยนลิงก์
 
 
 
Translation >> Ourprofile Chinese

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ประเทศไทย

สถาบันวิจัยสมุนไพร

 (Medicinal Plant Research Institute)

                มีบทบาทหน้าที่  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพรอย่างครบวงจร  เพื่อพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์  นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  เพื่อยกระดับมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีมาตรฐานในระดับสากล  โดยการจัดทำ “โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย”   เพื่อให้การตรวจรับรองคุณภาพตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (THAI  HERBAL  PHARMACOPOEIA,  THP)  ทั้งนี้ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด  จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง

คุณภาพ  และเครื่องหมาย “คุณภาพสมุนไพรไทย”  เพื่อผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย  และเป็นการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศ

                สมุนไพรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ได้แก่  ขมิ้นชัน  ฟ้าทะลายโจร  ชุมเห็ดเทศ  ไพล  ดีปลี  พริกไทย  มะขามป้อม  สมอไทย  บัวบก  ขิง  หญ้าหนวดแมว  และมะกรูด

                             นอกจากนี้ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพรยังได้ให้บริการตรวจคุณภาพทางเคมี เช่น  ปริมาณสารสำคัญ / สารออกฤทธิ์  การปนปลอม  การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์  การปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก  และการปนเปื้อนสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงในวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกด้วย

More  detail    :   suthida@dmsc.moph.go.th

 

 

ฉบับแปล

 泰国卫生局医学科技部门

草药研究所

我们负责关于草药科技知识和实验室科技在学习上、研究上和发展上的全面工作,为了发展成药物和草药健康产品,传授生产技术给政府部门和私人单位来做商业上的生产。另外医学科技部门还建立了“原材料和草药产品品质检查保证中心”,来提高原材料和草药产品标准达到国际水平,通过开办“泰国草药品质工程”使品质检查符合泰国草药标准(THAI HERBAL PHARMACOPOEIATHP)。如此一来,合乎医学科技部门的标准和过程的样品,将获得品质保证书和“泰国品质草药”标志,以便让消费者能够安全放心地选购草药产品和推广草药产品到外国市场。

 

通过泰国医学科技部门泰国草药品质保证认定的草药有:姜黄、穿心莲、番泻叶、姜、长胡椒、胡椒、柚甘、诃子、贝壳草、生姜、猫须草以及泰国柠檬

 

              除此之外,草药品质检查保证中心还有化学方面上的品质检查服务,例如重要物质或起作用物质的定量、检查混杂量、检查细菌程度、测量老鼠药含量和重金属物质含量以及残留在草药和健康产品上的农药含量。

More  detail更多信息请联系    :   suthida@dmsc.moph.go.th

 

Service: Thai translation | English translation | Japanese translation | Chinese translation | Korean translation
บริการจัดส่งล่าม : ล่ามภาษาจีน | ล่ามภาษาญี่ปุ่น | ล่ามภาษาอังกฤษ | ล่ามภาษาเกาหลี | ล่ามภาษาอื่นๆ
บริการแปลเอกสาร : รับแปลอังกฤษเป็นไทย | รับแปลไทยเป็นอังกฤษ | รับแปลภาษาจีน | รับ แปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาเกาหลี
Website: www.tisprinting.com Email: แปลภาษา
บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
35 ถ.ด่านเก่า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-730-9933-5 โทรสาร.02-730-9600 สายด่วน 083-991-4000
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0117354803455